Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

22 Nov 2008

PostHeaderIcon Online Media To File Format Convert Website

Dai na kalang bai loi jahta dan na gaw software n kam lang na wa rai rai, kalang lang manang ni sa ya ai mahkawn hpa format re n chye na n mai hpaw re shaloi ahloi sha online kaw convert lu galaw la na matu chye ai site 2 hpe bai madung dat ai hku re :)

Ah loi sha re sumla hpe yu jang chye galaw na hpe kam ai :)

 
dai hku sha  re :)
N Dai langai wa kaw gaw software nga manga format ni yawng ram mai galaw ai hku re, Song kaw na PDF office program format ni yawng hpe mai convert galaw ai hku re,ahkyu grai mai jashawn la ai hpe mu ai hku re :)
Madu ra ai format hpe chye ai hku convert galaw la sa nu :)

 

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos