Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

5 Apr 2009

PostHeaderIcon Servie Manu Grai Nang Hpu :)

Sin-Na Maga Urope Ngu na masha law malawng chye ai shara de gaw service ngu ai baw gaw hpa tim grai laja(grai manu hpu) ai hpe hpe chye lu ai 


Nederland kaw computer service hpe n-pu na manu hku na jaw ai lam hpe loi bai chye lu ai hku re :)

Dai hta n ta du hkra sa gram ai service gaw manu laja dik htum re lam chye lu ai :D

N dai gaw sumla re dai hpe loi chye na hkra bai san lang da n-ngai


Opfrisbeurt {Computer Yawng Bai Gram Yu Ai}
  €69,00
Schoon en stofvrij maken (PC's)( San seng ya Ai }
  €19,00
Schoon en stofvrij maken (Notebooks){San seng ya ai}
  €29,00
Drivers/stuurprogramma's updaten{update galaw ya ai}
  €29,00
Besturingssysteem update{windows update galaw ya ai}
  €29,00
Virussen en spyware verwijderen{virus & spyware sat ya ai}
  €29,00

Installeren Besturingssysteem{windows n-nang mara ya ai}
  €49,95
Installeren software/programma's{software install galaw ya ai}
  €29,00
Assemblage inclusief installatie{ rai lama ma jat install ya ai lam}
  €99,00
Assemblage exclusief installatie{rai jat ya ai install n lawm ai}
  €49,00
Geheugen inbouwen{Memory jat or upgrade galaw ya ai}
  €19,00
Harddisks inbouwen inclusief formateren{Hardisk shakyaw ya ai lam & Format yawng lawm}
  €29,00
Videokaart inbouwen en drivers installeren{video hte driver install ya ai}
  €29,00
Draadloos Netwerk aanleggen, instellen en beveiligen{network & shimlam yu lajang ya ai}
  €39,00

Overige services en diensten op nacalculatie per uur{ service ten hta lai na hkin hkum me (an hour) hta hkrat ai manu}
  €22,50
,, buiten werktijden per uur{ N -ta Du Hkra yu lajang ya jang}
  €50,00 

Dai ram ram hpu ai wa i? Shanghtin wa mi galaw sha taw ai kung? hkum shadu mu shanghtin wa gaw service nau kaja na kung n chye computer hten jang n ta du hkra hkang yu ya ai :) ( Free) Or Friendly price :) :):)
N-ta du hkra hpai sa wa jang gaw (shat mung jaw sha ai :) :) :)

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos