Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

10 May 2009

PostHeaderIcon Nu ngwi pyaw nga u ga


Dai ni ganu n htoi re hpe dum nga ning len post n lu mara kau sai hku re, Hpa rai tim myit dum ai lam gaw she nga le i? Mung Kan tin ganu n htoi hpe galaw na re, rai tim n dai ngai sa ai naw ku jawng kaw gaw hpa special program mung n nga ai  hpe mu lu ai :)

Hpa rai tim madu buga ginra hkan e gaw ganu hpe shakawng ai chyeju dum ai lam ni hpe shara shagu ngu na ram galaw ai hpe mu ai, Dutch ni hpe gaw kalang lang mau na zawng re

Grai rai chyeju  majaw Nu ngu ai hpe mung dai ni du hkra lu shaga taw ai rai nga ai, manang n kau mi Nu ngu ai n lu ma ai, grai hkam sha yak na re, Ganu langai naw lu ai ni matu chyawm chye na ya na matu grai yak na re ..rai tim Nu ngu ai hpe ngai kasha sumtsan shara me kaw na myit dum ai lam Shagrau dat n ngai...


......Nu......

Ngai naw kaji ten Nu ngai hpe Sharin shaga ai
Ngai Bai kaba wa yang Nu ngai hpe Kamhpa ai
Ngai Hkawm wa gya yang ngai hpe n gun jaw ai
Ngai Bai wa jang galoi mung gabu myit pyaw ai
Ngai hpe n gun jaw ai, " La" Ngu gaw Shakut ra ai..
Ngai hpe sharin ahkyin ai lam ni grai law ai...
Ngai  Sak naw hkrung yang Nu hpe chyeju htang mayu ai
Dai ni na ten Nu Hpe Grai Dum ai...Nu.. Ngwi pyaw nga u ga...

Myitdum let...
Maseng.......

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos