Myit Rum Ni

Get Downloader

Torrents Ra Jang

15 May 2010

PostHeaderIcon Flash Intro Galaw mayu ai ni

Ya lang gaw Flash software langai hte flash banner ni galaw mayu ai ni hte movies title hkang lang mayu ai ni matu mung ahkyu rawng ai shing n rai blog website  hpe myit lawm na galaw ai ni lam matu rai na re,

N dai software gaw simple byin na grai lang pyaw ai. Gai lang mayu ai ni n pu na download link kaw sa garawt la ga yaw..


Aleo Flash Intro Banner Maker v3.2 | Size:4.2MB
 
or

0 comments:

Post a Comment

Chyeju kaba sai

++SJ++

Dream to become IT Admin

Lai Sai Ten Na Laika Ni

My Videos